• AUTOMATYKA przemysłowa i budynkowa
  • Projektowanie układów automatyki wraz z programowaniem sterowników PLC, paneli operatorskich (np. Siemens, GE Automation&Controls, WAGO, EMERSON),
  • Pełna walidacja projektu wraz z analizą zagrożeń niezbędną do wystawienia deklaracji CE producenta,
  • Modernizacje układów sterowania,
  • Dobór, montaż i uruchomienia aparatury kontrolno – pomiarowej.

DIAGNOSTYKA

Wykonywanie oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń na podstawie pomiarów wibroakustycznych:

 • dokładna identyfikacja uszkodzeń,
 • trendy degradacji stany technicznego maszyn,
 • pomiary i analiza stanu dynamicznego maszyn,
 • wyważanie dynamiczne wirników w łożyskach własnych,
 • pomiary częstotliwości drgań własnych urządzeń,
 • kontrola i ustawianie regulatorów bezpieczeństwa na stanowisku prób,
 • pomiary i analiza przemieszczeń urządzeń i konstrukcji,
 • usługa stałego nadzoru diagnostycznego wszelkiego typu obiektów,
 • analiza przyczynowo – skutkowa awarii maszyn wirnikowych.

ENERGETYKA

Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie projektów energetycznych, koordynacja projektowa branż mechaniczno – energetycznej oraz uruchamianie AKPIA.

Przeprowadzanie analizy według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Programowanie PLC paneli HMI.

`

PROJEKTY

Branża mechaniczno – konstrukcyjna

  • Projektowanie układów technologicznych,
  •  Sporządzanie layoutów instalacji, dobór i projektowanie maszyn i urządzeń,
  • Projektowanie układów pneumatyki.

Serdecznie zapraszam do współpracy inwestorów, generalnych wykonawców oraz podwykonawców!